Uw bijdrage
Uw eigen verhaal kunt u hier ook publiceren, maar er zijn wel enkele spelregels:
  • Door uw verhaal aan te bieden, verklaart u dat het een door uzelf geschreven bijdrage is waarop geen aanspraken of rechten berusten van derden. U vrijwaart de eigenaar van de site voor aanspraken van derden op het geheel of delen van de tekst.
  • De eigenaar van de site behoudt zich het recht voor om uw bijdrage niet te plaatsen, als dat naar de mening van de eigenaar niet past in de doelstelling van de site of om welke andere reden dan ook.
  • In uw bijdrage dient u te vermijden de privacy van personen te schenden, indien dat leidt tot reputatieschade. U vrijwaart de eigenaar van de site voor welke aansprakelijkheid dan ook in dit verband.
  • Wij houden ons het recht voor uw bijdrage te redigeren en/of tekstueel te bewerken indien dat de leesbaarheid ten goede komt.
  • Uw bijdrage bevat tenminste 500 woorden en maximaal 3000 woorden.
U zet boven aan de tekst welke aandoening of ziekte het betreft, daarna een pakkende titel en daaronder uw naam als auteur.

We willen bezoekers van de site ook de mogelijkheid bieden persoonlijk te reageren op uw verhaal. We gebruiken daarvoor een reactieformulier, zonder dat uw emailadres in beeld komt.

Voordat u nu uw tekstbestand gaat uploaden naar deze site, vragen wij u te verklaren akkoord te gaan met bovenstaande spelregels:

Ik verklaar bovenstaande spelregels te accepteren