Schrijven helpt
Meer dan 4,5 miljoen mensen in Nederland zijn in meer of mindere mate beperkt in hun doen of laten door een ziekte of gebrek. En voor veel lotgenoten betekent het erover schrijven of het van zich afschrijven een probaat middel om de levenskwaliteit te verbeteren.
Op deze website worden deze bijdragen gepubliceerd: als hart onder de riem voor lotgenoten, maar ook om bij te dragen aan fundamenteel vernieuwend denken over inhoud en vorm van de gezondheidszorg en ons zorgsysteem. Dat is namelijk de doelstelling van het initiatief GZNDHDSZRG. Dat realiseren wij met een combinatie van congressen, debatten, artikelen, opleidingen en boeken die aanzetten tot nadenken over positieve veranderingen van ons zorgstelsel.

U kunt ook eigen verhalen publiceren door uw tekst hier aan ons te verzenden. Een redacteur bekijkt uw tekst en zet deze daarna op de site.Aandoening: RSI
Er is weinig begrip voor mijn ziekte. Juist omdat deze ziekte onzichtbaar is voor de omgeving. Ook medisch is deze ziekte niet te bewijzen, volgens de neuroloog. De neuroloog kan wel het functioneren van zenuwen meten, maar helaas geen pijn. Juist dat was het begin van mijn probleem! Ik was 40 uur per week aan het werk, een functie waar de deadlines al ’s morgens bij het binnenkomen, op het werk begonnen. Ik heb anderhalf jaar doorgewerkt met de pijn en veel werkstress. ’s Nachts werd ik wakker van de pijn om vervolgens niet meer in slaap te kunnen komen. Wel staat de wekker weer om 7:00 uu...Aandoening: Diabetes
De waarschuwende blaf van onze hond doet mij opkijken van het boek dat ik aan het lezen ben. Ik zie zijn gespitste oren, zijn ogen zijn gericht op de deur van de hal. Even daarna hoor ik de klep van de brievenbus en met een dof geluid valt er iets op de mat. Dat zijn mijn medische gegevens vermoed ik. Gisteren heeft de assistent van de huisarts mij opgebeld. “Mevrouw, is het goed als we u een deel van uw medisch archief toesturen?” heeft ze gevraagd en met: “De map wordt hier zo vol en bij ons zijn nu alle gegevens in de computer opgeslagen”, heeft ze haar verzoek gemotiveerd. Ik heb ...