Schrijven helpt
Meer dan 4,5 miljoen mensen in Nederland zijn in meer of mindere mate beperkt in hun doen of laten door een ziekte of gebrek. En voor veel lotgenoten betekent het erover schrijven of het van zich afschrijven een probaat middel om de levenskwaliteit te verbeteren.
Op deze website worden deze bijdragen gepubliceerd: als hart onder de riem voor lotgenoten, maar ook om bij te dragen aan fundamenteel vernieuwend denken over inhoud en vorm van de gezondheidszorg en ons zorgsysteem. Dat is namelijk de doelstelling van het initiatief GZNDHDSZRG. Dat realiseren wij met een combinatie van congressen, debatten, artikelen, opleidingen en boeken die aanzetten tot nadenken over positieve veranderingen van ons zorgstelsel.

U kunt ook eigen verhalen publiceren door uw tekst hier aan ons te verzenden. Een redacteur bekijkt uw tekst en zet deze daarna op de site.Aandoening: Ziekte van Crohn
Sinds tweeënhalf jaar heb ik de ziekte van Crohn. Dat is een chronische darmontsteking die volgens medische encyclopedieën ‘van tijd tot tijd in ernst wisselt’. Ik heb een lange tijd in het ziekenhuis moeten liggen, maar door de juiste medicijnen ben ik gelukkig weer helemaal opgeknapt. Natuurlijk weet je bij zo’n ziekte niet wanneer het weer terugkomt. Daar loop ik over het algemeen niet dag en nacht mee rond, maar soms gebeurt er wat, zodat ik er toch weer even aan moet denken. Bijvoorbeeld tijdens de gymles. Door mijn ziekte ben ik namelijk vaak moe. Aan het begin van de gymles doe...Aandoening: Hart- en Vaatziekten
'Alles komt terecht We zijn er nog niet Maar we zijn onderweg Alles komt terecht We beginnen pas We beginnen nu pas echt.' De Dijk Als op een maandagochtend in januari 2007 de telefoon gaat en het de oproep voor mijn hartoperatie blijkt te zijn, ben ik een paar seconden van mijn stuk gebracht. Gelukkig ben ik snel weer bij m'n positieven. Dat moet ook wel, want de volgende ochtend moet ik om negen uur in het ziekenhuis zijn, en ik heb nog een flinke actielijst af te werken: naasten bellen, huisarts mailen, buren inseinen, de laatste dingen in een koffer pakken. Ik heb een sl...