Schrijven helpt
Meer dan 4,5 miljoen mensen in Nederland zijn in meer of mindere mate beperkt in hun doen of laten door een ziekte of gebrek. En voor veel lotgenoten betekent het erover schrijven of het van zich afschrijven een probaat middel om de levenskwaliteit te verbeteren.
Op deze website worden deze bijdragen gepubliceerd: als hart onder de riem voor lotgenoten, maar ook om bij te dragen aan fundamenteel vernieuwend denken over inhoud en vorm van de gezondheidszorg en ons zorgsysteem. Dat is namelijk de doelstelling van het initiatief GZNDHDSZRG. Dat realiseren wij met een combinatie van congressen, debatten, artikelen, opleidingen en boeken die aanzetten tot nadenken over positieve veranderingen van ons zorgstelsel.

U kunt ook eigen verhalen publiceren door uw tekst hier aan ons te verzenden. Een redacteur bekijkt uw tekst en zet deze daarna op de site.Aandoening: Diabetes
Suikerbuik Vraag me of ik nog weet hoe bananen citroenen smaakten terwijl de dag geen uren kende en de nacht vrij was. Soms. Vraag me of ik nog weet van kapotte knieŽn op het mozaÔek, open ogen geblindeerd zicht, lichaam zonder gewicht. Vraag maar, ik weet nog vaag hoe of dat was, ik ken haar wel. Op afstand. Dat vreemde wijf met haar dweillijf. Suikerbuik Hypoís Over tweeŽnhalve maand heb ik weer een consult bij de internist en ik wil zo graag dan al zwanger zijn, bang dat anders het licht misschien weer op rood springt, dus ga ik gemotiveerd door met h...Aandoening: Osteogenesis Imperfecta
Op de toen nog zo geheten Eerste Hulp komen met je baby van drie weken. In de ogen van de arts in opleiding lezen dat hij het maar verdacht vindt dat je zelf denkt dat de arm van je zoon waarschijnlijk gebroken is toen je hem uit zijn ledikant haalde. Eigenlijk hoop ik dat mijn aarzelende vingers vanzelf een weg zullen vinden over het toetsenbord. Dat de flarden die al jaren in mijn hoofd zitten uit zichzelf op het scherm verschijnen zonder noemenswaardige inspanning. De tijd gaat zo razendsnel, misschien kan ik haar vangen in letters. Maar in je geheugen graven en ťcht ove...