Schrijven helpt
Meer dan 4,5 miljoen mensen in Nederland zijn in meer of mindere mate beperkt in hun doen of laten door een ziekte of gebrek. En voor veel lotgenoten betekent het erover schrijven of het van zich afschrijven een probaat middel om de levenskwaliteit te verbeteren.
Op deze website worden deze bijdragen gepubliceerd: als hart onder de riem voor lotgenoten, maar ook om bij te dragen aan fundamenteel vernieuwend denken over inhoud en vorm van de gezondheidszorg en ons zorgsysteem. Dat is namelijk de doelstelling van het initiatief GZNDHDSZRG. Dat realiseren wij met een combinatie van congressen, debatten, artikelen, opleidingen en boeken die aanzetten tot nadenken over positieve veranderingen van ons zorgstelsel.

U kunt ook eigen verhalen publiceren door uw tekst hier aan ons te verzenden. Een redacteur bekijkt uw tekst en zet deze daarna op de site.Aandoening: Spierziekte
Hallo, ik ben Alexander de Bruyn en ik ben negen jaar. Mijn moeder zit in een rolstoel omdat ze een spierziekte heeft. Nou en dat vind ik helemaal niet leuk. Ik droom vaak dat mijn mama niets mankeert en dat wij samen door de bossen rennen, of dat wij samen met de bus of de trein samen ergens naar toe gaan zonder rekening met die rolstoel te hoeven houden. Ook droom ik dat ik met mijn mama ( Joke) fijn ga winkelen en dat we overal rond kunnen kijken zonder dat er iets in de weg staat, want als mijn mama alles gewoon zou kunnen dan staat er ook niets in de weg. Wat ik ook...Aandoening: Psychose
In 2007 kreeg ik mijn eerste psychose. Dit kwam, omdat ik teveel in mijn eigen (zweef)wereldje verkeerde want ik had amper tot geen contact meer met andere mensen. Ik voelde al jaren dat ik niet fulltime kon werken of studeren. Ik wilde wel werken of studeren, maar dan in deeltijd. Mijn studiefinanciering was echter al op. Maar ik had nog geen enkele studie afgerond. Ook van het UWV of CWI kreeg ik geen uitkering. Het UVW vond dat ik 40 uur per week kon werken en het CWI eiste van mij, dat ik onbetaald ging werken om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering. De moed zonk me in de ...