Schrijven helpt
Meer dan 4,5 miljoen mensen in Nederland zijn in meer of mindere mate beperkt in hun doen of laten door een ziekte of gebrek. En voor veel lotgenoten betekent het erover schrijven of het van zich afschrijven een probaat middel om de levenskwaliteit te verbeteren.
Op deze website worden deze bijdragen gepubliceerd: als hart onder de riem voor lotgenoten, maar ook om bij te dragen aan fundamenteel vernieuwend denken over inhoud en vorm van de gezondheidszorg en ons zorgsysteem. Dat is namelijk de doelstelling van het initiatief GZNDHDSZRG. Dat realiseren wij met een combinatie van congressen, debatten, artikelen, opleidingen en boeken die aanzetten tot nadenken over positieve veranderingen van ons zorgstelsel.

U kunt ook eigen verhalen publiceren door uw tekst hier aan ons te verzenden. Een redacteur bekijkt uw tekst en zet deze daarna op de site.Aandoening: Spierziekte
Een rolstoel maakt indruk. Op wie erin zit, maar ook op wie er aan voorbijgaat. Zit je in een rolstoel dan ben je ineens anders. Je valt op en uit de toon, je wordt ongevraagd in een rol gedwongen. Er is geen keuze: je bent slachtoffer, je voelt je gestigmatiseerd, invalide... Zo rechtlijnig dacht ik toen ik als groentje buitenshuis een elektrisch aangedreven stoel in plaats van mijn benen ging gebruiken. Ik had moeite met de verlaagde positie, van waaruit ik alles en iedereen in een heel ander perspectief zag. In plaats van gezichten zag ik benen, buiken en billen. Ik voel...Aandoening: Psychose
In verband met de lengte van het verhaal is de tekst ingekort. Om privacyredenen zijn de namen van betrokkenen gewijzigd. Als ik terugkijk, is het moeilijk aan te geven wanneer mijn randpsychose begon en mijn leven zoals ik het gewend was in een complete chaos was veranderd. In mijn geval was het niet alsof ik op een dag wakker werd en merkte dat ik niet meer goed kon functioneren. Het was eerder een sluimerend gevoel van angst, neerslachtigheid en twijfel dat van tijd tot tijd in alle hevigheid de kop opstak en steeds grilligere vormen aannam. In een poging ervoor te vluchten...