Schrijven helpt
Meer dan 4,5 miljoen mensen in Nederland zijn in meer of mindere mate beperkt in hun doen of laten door een ziekte of gebrek. En voor veel lotgenoten betekent het erover schrijven of het van zich afschrijven een probaat middel om de levenskwaliteit te verbeteren.
Op deze website worden deze bijdragen gepubliceerd: als hart onder de riem voor lotgenoten, maar ook om bij te dragen aan fundamenteel vernieuwend denken over inhoud en vorm van de gezondheidszorg en ons zorgsysteem. Dat is namelijk de doelstelling van het initiatief GZNDHDSZRG. Dat realiseren wij met een combinatie van congressen, debatten, artikelen, opleidingen en boeken die aanzetten tot nadenken over positieve veranderingen van ons zorgstelsel.

U kunt ook eigen verhalen publiceren door uw tekst hier aan ons te verzenden. Een redacteur bekijkt uw tekst en zet deze daarna op de site.Aandoening: Osteogenesis Imperfecta
Op de toen nog zo geheten Eerste Hulp komen met je baby van drie weken. In de ogen van de arts in opleiding lezen dat hij het maar verdacht vindt dat je zelf denkt dat de arm van je zoon waarschijnlijk gebroken is toen je hem uit zijn ledikant haalde. Eigenlijk hoop ik dat mijn aarzelende vingers vanzelf een weg zullen vinden over het toetsenbord. Dat de flarden die al jaren in mijn hoofd zitten uit zichzelf op het scherm verschijnen zonder noemenswaardige inspanning. De tijd gaat zo razendsnel, misschien kan ik haar vangen in letters. Maar in je geheugen graven en écht ove...Aandoening: RSI
Er is weinig begrip voor mijn ziekte. Juist omdat deze ziekte onzichtbaar is voor de omgeving. Ook medisch is deze ziekte niet te bewijzen, volgens de neuroloog. De neuroloog kan wel het functioneren van zenuwen meten, maar helaas geen pijn. Juist dat was het begin van mijn probleem! Ik was 40 uur per week aan het werk, een functie waar de deadlines al ’s morgens bij het binnenkomen, op het werk begonnen. Ik heb anderhalf jaar doorgewerkt met de pijn en veel werkstress. ’s Nachts werd ik wakker van de pijn om vervolgens niet meer in slaap te kunnen komen. Wel staat de wekker weer om 7:00 uu...