Schrijven helpt
Meer dan 4,5 miljoen mensen in Nederland zijn in meer of mindere mate beperkt in hun doen of laten door een ziekte of gebrek. En voor veel lotgenoten betekent het erover schrijven of het van zich afschrijven een probaat middel om de levenskwaliteit te verbeteren.
Op deze website worden deze bijdragen gepubliceerd: als hart onder de riem voor lotgenoten, maar ook om bij te dragen aan fundamenteel vernieuwend denken over inhoud en vorm van de gezondheidszorg en ons zorgsysteem. Dat is namelijk de doelstelling van het initiatief GZNDHDSZRG. Dat realiseren wij met een combinatie van congressen, debatten, artikelen, opleidingen en boeken die aanzetten tot nadenken over positieve veranderingen van ons zorgstelsel.

U kunt ook eigen verhalen publiceren door uw tekst hier aan ons te verzenden. Een redacteur bekijkt uw tekst en zet deze daarna op de site.Aandoening: Visuele Beperking
Ondertussen was ze aan een opleiding voor activiteitenbegeleider begonnen. Dit viel haar later heel zwaar. Aan het eind van de opleiding begon ze weer slechter te zien. Deze keer vertelde de oogarts haar dat ze er maar aan moest wennen dat ze blind zou worden. Het was 12 januari 1970 toen jullie het levenslicht zagen, vanaf dat moment waren wij de trotse ouders van een tweeling. Een jongen en een meisje, wat waren jullie klein. Dat kwam omdat jullie drie maanden te vroeg geboren waren. Het was een zware bevalling en de tijd erna ook. Sjef, je broertje, overleed na een paar dagen. En hoe ...Aandoening: Amyotrofe Laterale Sclerose
In maart 1996 werd bij mijn moeder de zeldzame ziekte Amyotrofische Lateraal Sclerose geconstateerd. A.L.S. is een spierziekte die leidt tot een mensonterende lijdensweg. A.L.S. kan mensen binnen hooguit twee jaar in de meest letterlijke zin stil leggen. Er is geen behandeling mogelijk en er zijn geen medicijnen tegen deze ziekte, er is geen enkele hoop. Mijn moeder had over veel zaken een uitgesproken mening die ze vaak niet onder stoelen of banken stak. Toen het haar duidelijk werd wat de afloop van deze ziekte zou zijn en dat er een grote kans bestond dat ze zou stikken, gaf ze vri...