Schrijven helpt
Meer dan 4,5 miljoen mensen in Nederland zijn in meer of mindere mate beperkt in hun doen of laten door een ziekte of gebrek. En voor veel lotgenoten betekent het erover schrijven of het van zich afschrijven een probaat middel om de levenskwaliteit te verbeteren.
Op deze website worden deze bijdragen gepubliceerd: als hart onder de riem voor lotgenoten, maar ook om bij te dragen aan fundamenteel vernieuwend denken over inhoud en vorm van de gezondheidszorg en ons zorgsysteem. Dat is namelijk de doelstelling van het initiatief GZNDHDSZRG. Dat realiseren wij met een combinatie van congressen, debatten, artikelen, opleidingen en boeken die aanzetten tot nadenken over positieve veranderingen van ons zorgstelsel.

U kunt ook eigen verhalen publiceren door uw tekst hier aan ons te verzenden. Een redacteur bekijkt uw tekst en zet deze daarna op de site.Aandoening: Prostaatkanker
‘Ach,’ zegt de huisarts geruststellend, ‘een keertje extra ‘s nachts je bed uit is niets bijzonders voor een man van boven de 50.’ Bij een volgend bezoek is hij bereid met een vinger in mijn anus op onderzoek te gaan. ‘Niets aan de hand, ik vind niets ongewoons.’ Dat blijkt korte tijd daarna een gemiste diagnose - iets wat wel vaker voorkomt. Bij een derde bezoek heb ik een overtuigend argument, dat ik natuurlijk meteen had moeten gebruiken: ‘Mijn vader is aan prostaatkanker overleden, en voor zover ik weet kan het erfelijk zijn.’ Dat laatste spreekt mijn huisarts niet tegen, en ik kri...Aandoening: Borstkanker
Mijn tuin grenst aan een stukje bos. Achter in de tuin staat een konijnenhok met een ren. Mijn konijn heet Sproet. Ze is een ondeugende dame die momenteel languit op het gras ligt. We luisteren samen naar de geluiden. Ik probeer de vogelgeluiden te onderscheiden. Een roodborstje … een koolmees … een vink … Het bos leeft en de geluiden zijn prachtig. Als er een duif wegvliegt, spitst Sproet een oor. Ze staat op en traag loopt ze naar haar bakje met voer. Ze eet wat, neemt nog even een slokje water en ploft weer languit op het gras. Wat kan het leven makkelijk zijn, denk ik nu. En wat is het le...